Zasady obowiązujące do odwołania

  • W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie.
  • Grafik przyjmowania pacjentów zostanie zaplanowany tak, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę.
  • Podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzona zostanie ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
  • Przy wejściu do lokalu każdy pacjent ma obowiązek umyć i zdezynfekować ręce środkami, które będą dostępne w gabinecie.
  • Po dezynfekcji zostanie odczytany pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.
  • W trakcie wizyty w gabinecie pacjenci zobowiązani są do noszenia maseczki. Pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą własnego ręcznika.
  • Na początku wizyty pacjent otrzyma do wypełnienia i podpisania ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na covid -19.
  • Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach.
  • W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, zaburzenia smaku i węchu i inne nietypowe) zasadna jest odmowa udzielania świadczenia.